Mitä jooga oikeastaan on?

Jooga näyttäytyy monelle vain fyysisenä harjoitteena, vaikka asana harjoituksen katsotaan olevan vain yksi osa joogista elämäntyyliä. Toisaalta Sri K Pattabhi Jois (Asthanga joogan perustaja) korosti sitä, että joogaharjoittelu aloitetaan asanoista, kehon puhdistamisesta ja vahvistamisesta ja näin luodaan pohja ja perusta henkiselle hyvinvoinnille ja valaistumiselle.

Perinteisesti joogan päämääränä on mielen dominanssista irtipääseminen ja siten egon, mielen ehdollistumien, häviaminen. Mielen sijaan ihminen oppii tuntemaan todellisen minänsä ja tämä puolestaan nostaa ihmisessä esiin syvän ilon ja luottamuksen elämää kohtaan. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä pysyvään mielenrauhaan, mielen kirkkauteen, epäitsekkääseen suhtautumiseen kanssaihmisiin sekä pyyteentömään asenteeseen kaikissa tilanteissa.

Joogan haarat, kuvaa polkua egon ymmärtämisessa ja heikentämisessä. Vasta kun egon tila pienenee mahdollistuu korkeapi henkinen kehitys. Yoga Sutra –kirjassa Patanjali Mahrishi kuvaa ihmisen mahdollisen kehityskulun kahdeksaosaisella ympyräkuviolla. Limittäisyys ja sisäkkäisyys kuvaa eri osien liittymistä toisiinsa. Harjoittamalla eri osa-alueita itsessään ihminen herää henkisesti.

Joogan 8 haaraa
1. Yama – eettiset normit ja eheys sisältäen amisha (väkivallattomuus), satya (totuudenmukaisuus), asteya (omistamisen halusta luopuminen) brahmacharya (elinvoiman säästäminen) sekä aparigaha (ahneudettomuus, kiintymättömyys)
2. Nyama – ihmisen suhde itseensä, sisältäen saucha (selkeä, puhdas asenne itseen), santosha (onnellisuus), tapas (kurinalaisuus), svadhyaya (jatkuva tietoisuus siitä, mitä itsessä henkisesti tapahtuu), ishvara-pranidhana (korkeamman tietoisuuden tavoittelu)
3. Asana – kehon fyysinen harjoitus
4. Pranayama – hengityksen hallintaharjoitukset, elinvoiman kontrollointi
5. Pratyahara – asitimustesten rauhoittuminen ja kirkastuminen
6. Dharana – keskittyminen
7. Dhyana – meditaatio
8. Samadhi – ykseyden oivaltaminen, vapautuminen, korkeamman minän valaistuminen sisältäen laja samdhi (syvempi meditaatio), sabikalpa samadhi (Jumalan ykseys), niribikalpa samadhi (Jumalykseys aina läsnä), maha samadhi (atman ja brahman lopullinen yhdistyminen)

Neljää ensimäistä osaa jokainen voi harjoittaa. Ja omasta mielestäni myös viidettä kohtaa – viemällä tietoisuutta pois ulkomaailmasta ja ärsykkeistä, jonkä jälkeen voimme objektiivisesti tarkastella omia mielihaluja, tapoja, jotka ovat kenties vahingollisia terveydelle tai jotka todennäköisesti häiritsevät sisäistä kasvua. Muiden kohdalla muutos tapahtuu seurauksena hajoittelusta. Patanjalin kuvaus joogan osista on samalla kertomus siitä, mitä tapahtuu joogaa harjoittaessa. Yoga Sutra on eräänlainen ohjeisto hyvään elämään ja korkeimman totuuden saavuttamiseen. Kahdeksan osaa muodostaa kokonaisuuden, jolla kuvaataan yksilön mahdollinen muutos ja kehitys. Joogan avulla koko elämä uudistuu siinä mielessä, että ihmisen ajatteleminen, tunteminen ja toimiminen maailmassa tapahtuu korkeimman minän eikä mielen ohjaamana.

Joten ei kannata rajoittaa joogaharjoitusta vain omalle matolle, vaan tuoda jooginen filosofia osaksi jokapäiväistä elämää ja tehdä siitä nautinnollisempi ja onnellisempi.

❤️ Sandra

 

//What is Yoga?

‘I can’t practice yoga, I’m not flexible.’ That’s the most common frase I hear from people that haven’t yet been introduced to yoga. Despite all of the bendy and twisty photos you may have seen, the truth is that you don’t have to be flexible, or able to stand on your head, to practice yoga. In fact, being inflexible is one of the best reasons to begin a practice. Most of us aren’t born with the ability to touch our toes to our heads or balance on our hands, but with time, patience, and practice, you can develop the strength and flexibility to get there. But it’s rarely the reason why most yogis do their practice since yoga can be more than just a physical exercise.

Last weekend I finished my last part of yoga teacher training and I started thinking why I love yoga. I mean I love to move, I love to breath, I love to feel. And I love the beauty of yoga and despite of all the controversy I post yoga pictures and get inspired by yogis way beyond my practice. But that is not what keeps me going back on the mat. It’s something deeper than that. It’s it ideology behind the physical practice. And I want to share with you what else yoga teaches than just asana practice.

Actually the beautiful yoga poses, that we see are only one of the eight ‘limbs’ of yoga. There are seven additional components to the practice, each of equal importance. All the components belong to the same body, each one is essential, none is higher than the other and together they form the framework for the yoga practice that ultimately bring unity of the mind, body, and spirit.

The eight limbs of Yoga are:
1. Yama: Ethic rules of moral code. Iinclude ahimsa (non-violence or non-harming), satya (truthfulness), asteya (non-stealing), bramacharya (sexual restraint), and aparigraha (non-possessiveness).
2. Niyama:Self-discipline. rules of personal behavior including saucha (purity), santosha (contentment), tapas (discipline or austerity), svadhyaya (spiritual studies), and Ishvara Pranidhana (constant devotion to God).
3. Asanas: Physical postures to help discipline body for meditation.
4. Pranayama: Breathing exercises to control prana.
5. Pratyahara: Withdrawal of the senses. Non-attachment to external objects.
6. Dharana: Cultivating inner awareness and learning to focus our attention.
7. Dhyana: Meditation.
8. Samadhi: State of Oneness. Transcending the self, and realizing an interconnection to all living things. Merging with the divine.

I hope this inspires you to try yoga. The heart and soul of yoga is simple. Share love, kindness and compassion. For fun you may also twist and bend your body in fun shapes!

❤️ Sandra

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.Pakolliset kentät on merkitty *