Hyvinvointivalmennus 330,00€

Hyvinvointivalmennus sisältää 3kk:n henkilökohtaisen ravitsemusohjauksen omien tavoitteitesi sekä terveydentilasi huomioiden. Uusien tapojen tuominen käytäntöön vaatii aikaa ja aluksi se voi tuntua vähän mekaaniselta tai työläältä. Muutoksessa auttaa tavoitteiden asettaminen sekä konkreettiset askeleet, joiden avulla saavutat tavoitteesi.  Jatkuva kannustus, tuki sekä tieto auttaa sitoutumaan. Ohjauksessa huolehdin myös siitä, että muutos tapahtuu terveyttä tukien. Muutoksen kynnyksellä intoa riittää mutta jatkuvuuden kannalta on tärkeää saada omalle terveys matkalle rinnalla kulkija. Tätä varten haluan tarjota mahdollisuuden tehdä elämäntapamuutos 3 kk:n tiiviissä yhteistyössä.

elokuu 18, 2017