Seurantakäynti 1/2-1h

150.00 

Seurantatapaamisten tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Usein ohjaus on kestoltaan lyhyempi, silla alkukartoitusta eikä terveyshistoriaa enää käydä läpi. Seuranta ohjauksessa keskitytäänkin jo tehtyihin muutoksiin tai testitulosten läpikäymiseen. Näiden pohjalta tarkennetaan ohjausta. Lisäksi arvioidaan miten suunniteltu ruokavalio on toteutunut ja onko sitä tarvetta edelleen kehittää. Ennen seurantatapaamista toimitan sinulle tarvittavat lomakkeet (esim. oirekysely, ruokapäiväkirja), jotka toivon sinun täyttävän ennen tapaamista.

Ravitsemusohjaus sisältää:
• Ruokavalioanalyysi ruokapäiväkirjanpidon perusteella sekä oirekartoitus.
• 1/2-1h ohjausajan kanssani, jossa keskitytään testi- tai laboratoriotulosten läpikäymiseen sekä muutokseen.
• Kirjallinen tiivistelmä ohjauksessa läpikäydyistä asioista

Kaikki ohjaukset voidaan järjestää puhelimitse tai videopuhelun välityksellä.

Osasto: